CASALLS KORK TRÄNINGSREDSKAP

        

Casalls korkprodukter är designade i Sverige och materialet är framtaget i Portugal på ett hållbart sätt. I Portugal finns världens största korkeksskogar och där är korkeken lagskyddad sedan 1200-talet. Landet har det unika trädet som nationalsymbol.

En ökad medvetenhet om korkeksskogarnas fantastiska ekosystem har lett till viktiga initiativ inom återplantering och en systematisering av goda tillverkningsmetoder. Att stödja Portugals korkproduktion är ett sätt att säkerställa korkens framtid och utgör ett bra exempel på balansen mellan att bevara miljön och främja en hållbar utveckling på lokal nivå.

“Casalls korkserie handlar om att designa funktionella produkter med en elegant, naturlig stil. Vi har skapat produkter som inte bara ser bra ut, utan som verkligen är bra också”

Mikael Lotsengård, Product Manager at Casall. 

5 FAB FACTS OM KORKPRODUKTER

  1. Vårt korkmaterial är 100 % hållbart tillverkat av bark från korkekar i Portugal. Det är ett helt naturligt råmaterial med enastående egenskaper. Det är biologiskt nedbrytbart, förnybart och återvinningsbart.
  2. Korken skördas noggrant för hand och träden behöver inte huggas ner. Faktum är att det växer ut ny bark på träden, vilket innebär att skördningsprocessen är hållbar på ett mycket unikt sätt.
  3. Korken från Portugal garanterar att arbetarnas villkor också håller hög standard. Korkbönderna i Portugal är de högst betalda jordbrukarna i världen på grund av den kunskap som krävs för att kunna skörda korken utan att skada den dyrbara källan.
  4. Den kork vi använder tas av stammen från korkekar var nionde år utan att skada träden.
  5. Det finns tillräckligt med korkekar i Portugal för att möta efterfrågan de närmaste 100 åren.