SUSTAINABLE SCULPTURE

Syna sömmarna på våra Sculpture Tights.

"Hållbar produktutveckling är en självklar del av vårt arbete"

En produkt av bästa kvalitet är resultatet av många viktiga beslut, från valet av tyg till hur vi använder oss av smarta tekniska lösningar och hur passformen tas fram. Vår inställning till hållbarhet däremot är inte ett nytt beslut vi har tagit från en säsong till en annan utan är en självklar del av det vi gör och alltid gjort på Casall. Vi anstränger oss för att ligga i framkant för att vår produktion ska påverka planeten i minsta möjliga mån.

Textilproduktion har en negativ inverkan på naturen, bland annat på grund av den stora mängd vatten som krävs under tillverkningen och att kemikalierna som används kan förorena avloppsvattnet. Vi är medvetna om dessa problem och vårt sätt att bidra är att välja råmaterial med omsorg, effektivisera produktionen och bygga goda relationer med de leverantörer vi tycker lever upp till våra krav. På Casall kompromissar vi varken med kvalitet eller hållbarhet.

Fabric_1344x756_kraken.jpg


HÅLLBARHET BÖRJAR MED KONTROLL

För att vi ska kunna ligga i framkant måste vi alltid planera för en ansvarsfull produktion. Ett specifikt exempel är Casalls Sculpture Tights som produceras hos italienska EUROJERSEY. EUROJERSEY är en progressiv leverantör som år 2007 bestämde sig för att vara en del av förändringen och jobba hårdare för att reducera miljöpåverkan i samtliga produktionsled. Och genom det visionära projektet SensitivEcoSystem® har EUROJERSEY utvecklat nya processer för att minska användandet av vatten, energi, kemikalier och avfall. 

EUROJERSEYs Sensitive® tyg produceras lokalt i Caronno Pertusella (VA) fabriken och tack vare detta kan företaget följa varje steg i produktionscykeln och förbättra dem enligt visionen om en mer hållbar framtid. Casall har som varumärke och uppdragsgivare stöttat EUROJERSEYs vision fullt ut. 

"Casall var först inom hela sportindustrin att börja samarbeta med Eurojersey 1992. Eurojersey var redan då en av världens främsta tillverkare av högteknologiska tyger och de har som vi hela tiden fokuserat mycket på hållbarhetsfrågor. Vi var med redan under utvecklingsfasen av vårt Sculpturetyg för att få fram det ultimata tyget som formade och gav support utan att man skulle tappa rörlighet och komfort, och resultatet blev enastående – kanske det bästa tyget som finns på marknaden när det gäller tights."

Carl-Axel Surtevall, grundare av Casall.


ETT NYTT VERKTYG FÖR ATT MÄTA MILJÖPÅVERKAN

Vår producent EUROJERSEY använder sig också av ett system som kallas PEF (Product Environmental Footprint), utvecklat at Europeiska Unionens Joint Research Center som mäter en produktionscykels miljöpåverkan. Om man jämför med äldre mätsystem så är PEF mycket mer detaljerat och pålitligt då det är utvecklat över lång tid och genom många tester. Verktyget hjälper alltså företag att förstå sin egen miljöpåverkan i detalj, att identifiera punkter i hela processen som kan förbättras och ger förslag på möjliga lösningar till detta - från trådproduktionen till den slutliga leveransen.

TA HAND OM VÅRA MEST VÄRDEFULLA TILLGÅNGAR

För att skydda vår planet måste vi respektera dess dess resurser och utnyttja dem på ett mer ansvarsfullt och hållbart sätt. Vår producent av Sculpture Tights EUROJERSEY har alltså vävt in denna inställning i hela sin verksamhet genom att ständigt förminska sin vattenkonsumtion, koldioxidutsläpp och energiförbrukning. För mer information om detta; Läs här!

ecosystem_1_kraken.jpg

WATER FOOTPRINT

Vad är påverkan på vår vattenkomsumption?

Denna parameter bedömer vilken påverkan mänskliga aktiviteter i ett visst område har på våra vattenresuser, man jämför vattenkomsumption med lokala vattenresurser.

CARBON FOOTPRINT

Hur mycket bidrar vi med till klimatförändringen?

Denna parameter bedömer hur gasutsläpp från växthus påverkar hur temperaturen förändras och vilka konsekvenser det har för världens klimat över ett århundrande.

ENERGY FOOTPRINT

Till vilken grad är vi ansvariga för att naturliga resurser tar slut?

Denna parameter bedömer den totala energin som behövs för att ta fram en produkt, man tar hänsyn till hela produktlivscykeln och energin som behövs för tillverkning, processer och transport.

FOREVER BETTER

Hos Casall är vårt syfte enkelt: att vara lite bättre idag än vad vi var igår, varje dag. Från produktutveckling till din personliga träning, till hållbarhet och miljöpåverkan... vårt mantra är alltid "Forever Better". Framförallt så är vi dedikerade att skapa den vackraste produktdesignen för både personer OCH planeten.

Genom vårt samarbete med EUROJERSEY, har vi tagit till oss PEF mätsystemet men detta är inte slutet på vår resa: det är bara början och vi kommer fortsätta att sträva efter att förstå och förbättra vårt "footprint" på planeten. Från idag och framåt, kommer varje steg vi tar vara lite lättare och mer medvetet mot en mer hållbar morgondag. Att ta hand om framtiden är en plikt som vi alla företag delar: de som undviker den bygger redan nu upp en obetalbar skuld till världen.