Casalls korkprodukter är designade i Sverige och materialet är framtaget i Portugal på ett hållbart sätt. I Portugal finns världens största korkeksskogar och där är korkeken lagskyddad sedan 1200-talet. Landet har det unika trädet som nationalsymbol.

En ökad medvetenhet om korkeksskogarnas fantastiska ekosystem har lett till viktiga initiativ inom återplantering och en systematisering av goda tillverkningsmetoder. Att stödja Portugals korkproduktion är ett sätt att säkerställa korkens framtid och utgör ett bra exempel på balansen mellan att bevara miljön och främja en hållbar utveckling på lokal nivå.

“Casalls korkserie handlar om att designa funktionella produkter med en elegant, naturlig stil. Vi har skapat produkter som inte bara ser bra ut, utan som verkligen är bra också

MIKAEL LOTSENGÅRD, PRODUCT MANAGER AT CASALL.

5 FAB FACTS ABOUT CORK

  1. Our cork is 100% sustainably produced from the bark of Cork Oak trees in Portugal. It is an all-natural raw material, with unparalleled character. It is completely biodegradable, renewable and recyclable.
  2. Harvesting the cork is carried out meticulously by hand. The trees do not have to be cut down. In fact, the cork oak undergoes a self-regeneration process meaning cork harvesting is a uniquely sustainable process.
  3. The cork we choose from Portugal guarantees that high standards also exist for the workers. Cork workers in Portugal are the highest paid agricultural workers in the world due to the level of expertise necessary to harvest the cork without damaging this precious resource
  4. The cork we use is exclusively stripped from the trunks of the Cork Oak trees every nine years, without damaging the tree.
  5. There is enough cork in Portugal to meet demand for the next 100 years.