TRÄNINGSFILMER

Träningsövningar

Oavsett om du är nybörjare eller avancerad träningsutövare hoppas vi kunna inspirera dig och ge dig tips på olika träningsövningar. Vi har samlat en mängd träningsfilmer där de flesta av våra träningsredskap finns med och valt ut övningar som täcker hela kroppen. Filtrera gärna på muskelgrupp eller på träningsreskap om det är någon speciell övning du är ute efter. Kör hårt!

Popular videos

 • Adjusted push up

 • All in one burpee

 • Alternating lunges

 • Athletic field jumps

 • Athletic plank jump

 • Balance press up

 • Ball dips

 • Basket lunges

 • Broad jumps

 • Burpee to shoulder press

 • Cleans

 • Dynamic lift

 • Eighty eight

 • Extend to crunch

 • Fast feet on the spot

 • Free squat

 • Half twister

 • Halo

 • Hamstring curl

 • High knees on the spot

 • Hip lift

 • Horse

 • Inch worm

 • Jack knife

 • Jump rope

 • Jumping split lunges

 • Lacross lunge

 • Lateral lunge

 • Leg unders

 • Low lunge row

 • Lunge to shoulder press

 • Lunge to side raise

 • Lunges around the world

 • Mountain climbers

 • Over head squat

 • Pike

 • Plank

 • Plank around the world

 • Plank rotation

 • Plank shoulder raise

 • Plank to basket ball dunks

 • Plank row

 • Plank walk up

 • Power chops

 • Power squat

 • Press up switchers

 • Push up

 • Roll ups

 • Russian twist

 • Scissor legs

 • Side plank

 • Side plank reverse fly

 • Single leg deadlift

 • Skater

 • Squat to bicep curl

 • Swing

 • The March

 • Thread the needle

 • Turkish get up

 • V sit up

 • Walk out

 • Walking lunges

 • Wood chop

 • Alternating lunges

 • Shoulder press

 • Kickers

 • Pedal back

 • Spine mobilizers

 • Tree

 • Plow & shoulderstand

 • Forward fold

 • Universal twist

 • Wild thing

 • Salambasana

 • Warrior 3

 • Sun salutation

 • Savasana

 • Bridge

 • High & low pigeon

 • Dynamic hip opener

 • Dynamic lunge with twist

 • Navasana

 • Downward facing dog

 • Squat & side rotation

 • Cat & cow

 • Chest & neck stretch

 • Shoulder lift & circle

 • Seated crossed legs

 • Foam roll small

 • Burpees - Weight vest

 • Alternating diagonal

 • Alternating backlunge

 • Push up with rotation

 • Sumo squat side to side

 • Seated balance

 • ITB Release

 • Back release

 • Calf release

 • Shin balance

 • Adductor release

 • Glute release

 • Quad release

 • All four balance

 • Stability push up

 • Prone cobra

 • Lower ab leg kicks

 • Stability lunge

 • Plank side walk

 • Double step snake run

 • In & out side run

 • Zick zack jump

 • 2:1 Run

 • Indian jump

 • Climbing spider

 • Speed split run

 • Power bag situp

 • Twister

 • Power bag burpee

 • Push up and pull

 • Sumo high pull

 • Power bag skater

 • Dragon with bicep curl

 • Side lunge with arm swing

 • Rotational lunge around the world

 • Stability squat

 • Power twisters

 • Plank to lunge

 • Hamstring curls

 • Pike to rocker

 • Single leg jump switch

 • Shoulder complex

 • Low pull to bicep curl

 • Dynamic side plank

 • Dynamic side lunges

 • Push up to reverse crunch