DATALAGRING

DATALAGRING

Uppdaterat 2022-06-30

Det är viktigt för oss att du är medveten om vilken information vi samlar om dig och hur det samlas in. Casall kan samla personuppgifter om dig på två sätt: i) när du direkt eller indirekt ger oss information om dig själv, om din användning av våra webbplatser som är kopplade till Casall, hädanefter "webbplatsen") och våra tjänster och ii) genom vår användning av cookies.

 

Information vi samlar om dig

När du besöker vår webbplats kan du välja att ge oss information, inklusive personlig information, till exempel att du gör en förfrågan, köper en produkt eller tjänst, registrerar dig för tillgång till nyhetsbrev eller liknande, ansöker om ett jobb, deltar i en undersökning eller ger feedback om våra produkter och tjänster. Information som vi samlar i samband med dessa aktiviteter kan innehålla:
Ditt namn, information om hur du kan kontaktas, all nödvändig information för fakturering (i förekommande fall) och eventuella ytterligare uppgifter du ger oss. Vi samlar även via partners eventuella betalningsuppgifter avseende en affärstransaktion som betalningsmetod, kredit- och betalkortdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer etc., beroende på vad som är tillämpligt.

När du använder våra tjänster kan vi, förutom den information du själv uppger ovan, också samla in följande information om dig och din aktivitet:

  • Information om de produkter/tjänster du köper från oss.
  • Enhetsinformation: t.ex. IP-adress, unik enhetsidentifierare, webbläsartyp och språk, servern din enhet är inloggad på och operativsystemsinformation.
  • Din geografiska plats.
  • Information om dina interaktioner med oss, till exempel hur du använder våra tjänster, inklusive sidresponstid, vilket innehåll vi har visat för dig, på vilka sidor och om du visat intresse för innehållet genom att interagera med det, hämtningar etc.
    Denna information samlas in för att vi ska kunna lära oss om kommunikationen du kanske gillar, kanske ogillar och genom det förbättra våra tjänster och produkter.

Den Information du lämnar till oss, dvs. informationen om de produkter/tjänster du använder för köp samt din ekonomiska information (i förekommande fall), krävs vanligtvis för att ingå ett avtalsförhållande med oss. De övriga kategorier av information som vi samlar in enligt ovan är vanligtvis nödvändiga för att driva andra affärsändamål.

Utöver ovanstående information kan vi också be dig om att ge annan information som kan hjälpa oss att göra ditt besök och vår kommunikation så effektiv som möjligt, till exempel dina personliga eller professionella intressen, vart du bor och så vidare. Denna kompletterande information kommer endast att samlas in av oss i den utsträckning du ger oss informationen, dvs med ditt samtycke.