#yescasall

Vi blir superglada varje gång vi ser våra produkter i riktigt miljöer och ber då ibland om lov att få dela med oss av dessa bilder i våra kanaler. Bilderna publiceras i första hand vid produkterna på vår hemsida men kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler t.ex. Instagram, vårt magasin eller i butiksmiljö. 

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yescasall godkänner du följande: 

Du ger Casall Sport AB (org.nr. 556217-6072), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du har svarat med #yescasall, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften. 

Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Casall Sport AB användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Casall Sport AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Casall Sport AB och alla personer som handlar för Casall Sport AB räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Vid frågor om sekretess och dataskydd kan du alltid kontakta oss på:
privacy@casall.se